Praktisk info

Snerydning

Snerydning og glatførebekæmpelse på afdelingens udendørsarealer er en opgave der overvejden varetages af Gårdlauges Skovkvarteret. Vedligeholdelse og renholdelse af adgangs- og opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til lejemålet, samt enhver renholdelse indenfor lejemålets naturlige grænse påhviler lejeren.

 

Mængden af snefald og derved opgavens omfang er svær at forudse. Se vejledning for arbejdsgrupper i depotrummet.