Om afdelingen

Udlejning

Hvor længe skal man have boet i sin lejlighed for at blive godkendt på ventelisten?

Ja.

Kan man ønske en specifik lejlighed i beboelsen?

Nej, man kan kun ønske et antal værelser.

Hvordan uddeles boligerne?

Boligerne uddeles efter forskellige kategorier. Inden for disse kategorier uddeles der efter anciennitet.

Hvordan vil man blive kontaktet?

Al kontakt sker via e-mail.

Er boligerne egnet til enlige - kan man søge som enlig?

Ja.

Hvorfor lægges der i kriterierne ikke udtrykkelig vægt på administrative kompetencer som supplement til de håndværksmæssige?

Det er forventet, at de beboere, som opfylderkriterierne, også har disse kompetencer.

Hvis ens partner er studerende, men man selv i øvrigt opfylder beskæftigelseskravet, er det så en hindring for ansøgning?

Nej, ikke umiddelbart.

Hvad sker der, hvis man vægrer sig ved at indgå i drift og vedligehold som forudsat?

Man får en regning på den opgave, som en
ejendomsfunktionær da skal udføre.

Er vedligeholdelsesordningen med indvendig vedligeholdelse (B-ordning)?

Nej, det er en A-ordning med normalistandsættelsesbeløb.

Må der kun søges bolig en gang?

Ja.

Hvad sker der, hvis man - fx på grund af ændrede helbredsmæssige forhold - ikke længere kan deltage i drift/vedligehold som forudsat?

Man skal betale en forhøjet leje, hvis man ikkelængere kan deltage i løsning af beboernes fælles forpligtelser, da disse så skal kunne løses på en anden vis.

Vedrørende seniorers anvisningskriterier: Hvorfor skal man bo i kommunen?

Det er p.t. en del at kriterierne for den fleksible udlejning i Københavns Kommune.

Hvordan dokumenterer man, at man er selvstændig?

Bl.a. med kopi af økonomien for virksomheden fra revisoren.

Hvis man opfylder 2 eller flere af betingelserne samtidig, skal man så lave én eller flere ansøgninger?

Ét ansøgningsskema/godkendelsesskema, da det er muligt at påføre det på samme skema.

Hvis man har boet som lejer tidligere og selv udført indvendig vedligeholdelse, kan det så sidestilles med fx tidligere ejerbolig i forhold til erfaring med vedligeholdelse?

Ja.

Hvordan dokumenteres erfaringer med vedligehold uanset tidligere boform?

Dokumentation kan fx være i form af en skrivelse, som man har fået fra en ejerforening, eksempelvis hvis man har varetaget en pedel-/viceværtfunktion.