Praktisk info

Affaldssortering

Det er vigtigt, at du sortere dit affald. Vi betaler selv for at få tømt containeren med restaffald.

 

Se affaldsguide her

 

Hvis du er i tvivl om hvordan dit affald skal sorteres, så har Københavns Kommune en Afalds ABC her.

 

 

Nedenunder er der inkluderet de affaldscontainer, vores afdeling har fået stillet til rådighed. Listen er ikke udtømmende, og mere information om affaldssortering kan hentes på Københavns Kommunes hjemmeside.

 

Dagrenovation (Grøn)

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når det genanvendelige og det farlige affald er sorteret fra. F.eks.

 • Bleer

 • Flamingo

 • Snasket og beskidt papir eller pap.

 

Pap (Brun)

Pap og papir har forskellige egenskaber og sælges adskilt, derfor skal du ikke putte det i samme beholder. F.eks.

 

 • Paprør fra køkkenrullen

 • Pap æsker

 

Alt plast (Lys grå)

Du behøver ikke at rengøre plastbeholder eller pille mærkater af plastemballagen.

 

 • Mælkekartoner og drikkekartone skal i plast

 

Metal (Mørke grå)

Metalbeholderen kan bruges til småt metal. De store ting af metal skal til storskrald.

 

Papir (Blå)

Papir og pap har forskellige egenskaber og sælges adskilt, derfor må du ikke putte det i samme beholder. F.eks.

 • Aviser

 • Reklamer

 • Kontorpapir

 • Bøger

 

Elektronik (Orange)

Alle genstande, der er forsynet med ledning og/eller drives af batterier eller solceller og kan være i beholderen. F.eks.

 • Mindre køkkenmaskiner

 • Mobiltelefoner

 • Opladere

 • Legetøj