Om afdelingen

Fraflytning

Skal jeg betale for de ændringer, jeg har lavet i boligen, når jeg flytter?

Er der foretaget ændringer i boligen, skal fraflytter have en valuarvurdering, som vurderer værdien af forbedringen. Fraflytter skal selv bestille valuaren, og valuarvurderingen lægges sammen med opsigelse af boligen som dokumentation. Hvis ændringen ikke kan godkendes af valuaren, skal det nedtages senest ved fraflytning.

Hvem betaler valuaren?

Ved fraflytning betaler lejeren valuaren.

Skal jeg betale for det slid, der er opstået i boligen igennem årene?

Mens du bor i din bolig, skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling og gulvbehandling. Du skal vedligeholde din bolig så ofte, at den ikke forringes – bortset fra almindeligt slid og ælde. Du skal selv betale alle udgifter i forbindelse med denne vedligeligeholdelse.

Hvor stort er istandsættelsesbeløbet ved fraflytning?

Skovkvarteret har en A-ordning med NI-beløb (normalinstandsættelses-beløb). Som lejer skal du ved fraflytning betale et NI-beløb, som boligforeningen beregner. Dette beløb stilles til rådighed for den nye lejer til maling af vægge og lofter.

Vil fastsiddende skabe blive opfattet som fast inventar?

3B skal godkende disse skabe, før de vil blive opfattet som fast inventar.

Hvad er reglen omkring 'almen slid og ælde'?

Følges vedligeholdelsesreglementet og alle tillæg hertil, vil der kun vurderes at være almen slid og ælde i boligen ved fraflytning.