Praktisk info

Lokalplan 398 Ørestad Syd

Lokalplanen gælder også for vores afdeling.

Vejforhold

§4. Stk 1. Side 79

... private fællesveje i form af lokalgader, opholds- og
legeområder, gågader med kørsel tilladt...

 

...kantzoner til ophold, leg og færdsel og på en sådan måde,
at færdsel foregår på de gåendes og cyklendes betingel
ser...

 

Tegning nr. 3 - Vejforhold, friarealer og stier på side 103

Hegn

§8, h) side 98

Inde i den enkelte bebyggelse kan hegn mellem private havearealer udføres som mur på maksimalt 1,20 m eller lav hæk med en maksimal højde på 1,20 m. Eventuel hegning herudover må kun finde sted med Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse.

Udsnit af tegning 1 i lokalplanen side 38

Lokalplan 398 Ørestad Syd

Vores område er matrikel 960 og områdeafgrænsning VIIB. Tillæg 1 start på side 78.

Lokalplan 398 Ørestad Syd tillæg 1 til 4